ஃபர்ஜானா: 2006-ல் திரை உலகத்தில் படம் போட்டார்

பிக் பாஸ் தெலுகு பட்டிகைக்கு உள்ளிட்ட ஃபர்ஜானா யார்?

மஹேஷ் ஆச்சாந்தா: 'ஜபர்தஸ்த்' காமெடியன்

ரங்கஸ்தலம்' படத்தில் அவரது நடிப்பில் பிரசங்கம் பெற்ற மகேஷ், தெலுகு சினிமாவில் பிரபலமானவர்.

பிக் பாஸ் தெலுகு 7: உறுதிப்படிகள் பருவ குழுவில் யார்?

மௌனராகம்' சீரியலில் 'அம்முலு' படைப்பிரியங்கா.

மௌனராகம்' சீரியலில் 'அம்முலு' படைப்பிரியங்கா.

டேஸ்டி தேஜா: தெலுங்கு திரையில் அமைந்துள்ளார்

ஜபர்தஸ்த்' ஷோ-வில் ஜனப்ரியம் பெற்ற டேஸ்டி தேஜா, 'Tasty Teja' யூட்யூப் சேனல் வளர்ந்துள்ளது.

அமர்தீப் சவுதர்ய்: நடிகர் மற்றும் நடனம்

தன் நடன அற்புதங்கள் கொண்டு 'சிறி சிறி முவ்வல்லி' சீரியலில் பிரபலமான அமர்தீப்.

சிவாஜி சொந்தினேனி: நடிகர், அரசியல் வீரர்

திரை உலகத்தில் விளக்கம் பெற்ற சிவாஜி, கோடை டச்சில் அந்த கலைஞர்.

ஷேகிலா: படத்தில் நடிகை ஆகின்றார்

பெரிய புடிகளில் அதிசயமாக பெற்றுவிட்டு, தன் முன்னண பூகை நடனங்கள் வழங்கி வந்த ஷேகிலா.

ஆட்டா சந்தீப்: நடனம் மற்றும் கொரியோகிராபர்

ஆட்டா' பாடல் போட்டியில் பிரபலமான சந்தீப், 'Super Machi', 'Induvadana', 'Jagannatakam' படங்களில் நடித்தார்.

கிரான் ராதோத்: தமிழ் மற்றும் தெலுங்கு நடிகர்

ஜெமினி' மற்றும் 'வில்லன்' படங்களில் பிரபலமான கிரான் ராதோத், தமிழ் மற்றும் தெலுங்கு சினிமாக்களில் அவரது பெருமையில் நடித்தார்.

அப்பாஸ்: தமிழ் மற்றும் தெலுங்கு நடிகர்

காதல் தேசம்', 'மின்சார கனவு', 'காதல் கவிதை' படங்களில் பிரபலமான அப்பாஸ்.

காதல் தேசம்', 'மின்சார கனவு', 'காதல் கவிதை' படங்களில் பிரபலமான அப்பாஸ்.

ஷோபா ஷெட்டி: தெலுங்கு தினப்பதிகம் சோப்

கார்த்திகா தீபம்' சீரியலில் 'டாக்டர் மொனிதா' பெருமையை பெற்ற ஷோபா, பரிசுத்த அழகாக கண்டிக்கொண்டிருந்தார்.

கார்த்திகா தீபம்' சீரியலில் 'டாக்டர் மொனிதா' பெருமையை பெற்ற ஷோபா, பரிசுத்த அழகாக கண்டிக்கொண்டிருந்தார்.